Tehlike Sınıfı

Nace kodunuzu veya faaliyet alanınızı yazarak arama yapabilirsiniz.

Nace Kodu Faaliyet Alanı Tehlike Sınıfı
16.22.01

Birleştirilebilir ahşap parke yer döşemelerinin imalatı (lamine ve laminat parkeler hariç)

Tehlikeli
16.23

Diğer bina doğramacılığı ve marangozluk ürünlerinin imalatı

16.23.01

Ahşap pencere, kapı ve bunların kasaları ve eşikleri ile ahşap merdiven, tırabzan, veranda, parmaklık vb. imalatı

Tehlikeli
16.23.02

Ahşap prefabrik yapılar ve ahşap taşınabilir evlerin imalatı

Tehlikeli
16.23.90

Başka yerde sınıflandırılmamış inşaat doğrama ve marangozluk ürünleri (ahşaptan kiriş, kalas, payanda, beton kalıbı, çatı padavrası, vb.) imalatı

Tehlikeli
16.24

Ahşap konteyner imalatı

16.24.01

Kutu, sandık, fıçı ve benzeri ahşap ambalaj malzeme imalatı

Tehlikeli
16.24.02

Palet, kutu palet ve diğer ahşap yükleme tablaları imalatı

Tehlikeli
16.24.03

Ahşap kablo makarası, bobin, takoz, vb. imalatı

Tehlikeli
16.29

Diğer ağaç ürünleri imalatı; mantardan, saz, saman ve benzeri örme malzemelerinden yapılmış ürünlerin imalatı

16.29.01

Ahşap mutfak ve sofra eşyası imalatı (kaşık, kepçe, spatula, bardak, havan, havan eli, tepsi vb.)

Az Tehlikeli
16.29.02

Doğal mantar (kabaca köşelendirilmiş veya blok, levha vb. halde), ezilmiş veya granül haline getirilmiş mantar ile doğal mantar veya aglomera mantar ürünlerinin imalatı (mantardan yer döşemeleri, makara, tıpa ve tıkaç dahil)

Az Tehlikeli
16.29.03

Sedef kakma ahşap işleri, kakma ile süslü ahşap eşyalar, mücevher için veya çatal-kaşık takımı ve benzeri eşyalar için ahşap kutular, ahşap biblo, heykel ve diğer süslerin imalatı

Az Tehlikeli
16.29.04

Ahşaptan iş aletleri, alet gövdeleri, alet sapları, süpürge veya fırça gövdeleri ile sapları, ayakkabı kalıpları, ahşap mandal, elbise ve şapka askıları imalatı

Tehlikeli
16.29.05

Ahşap çerçeve (tablo, fotoğraf, ayna ve benzeri nesneler için) ve ahşaptan diğer eşyaların imalatı (panolar, tuval için çerçeveler, ip vb. için makaralar, ayakkabının ahşap topuk ve tabanları, arı kovanları, köpek kulübeleri dahil)

Tehlikeli
16.29.07

Hasır veya diğer örme malzemesinden (kamış, saz, saman vb.) eşyaların imalatı ile sepet türü ve hasır işi eşyaların imalatı

Az Tehlikeli
16.29.90

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer ağaç ürünleri ile enerji için yakıt kütükleri ve peletlerinin imalatı (karbonlaştırılmamış olanlar)

Tehlikeli
17

Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı

17.1

Kağıt hamuru, kağıt ve mukavva imalatı

17.11

Kağıt hamuru imalatı

17.11.08

Kağıt hamuru imalatı

Tehlikeli
17.12

Kağıt ve mukavva imalatı

17.12.07

Kağıt ve mukavva imalatı (daha ileri sanayi işlemleri için rulo veya tabaka halinde) (ziftli, lamine, kaplanmış ve emprenye edilmiş olanlar ile krepon ve kırışık kağıtlar dahil)

Tehlikeli
17.2

Kağıt ve mukavva ürünleri imalatı

17.21

Oluklu kağıt ve mukavva imalatı ile kağıt ve mukavvadan yapılan muhafazaların imalatı

17.21.10

Bürolarda, dükkanlarda ve benzeri yerlerde kullanılan kağıt evrak tasnif kutuları, mektup kutuları ve benzeri eşyaların imalatı

Tehlikeli
17.21.11

Kağıt ve kartondan torba ve çanta imalatı (kese kağıdı dahil)

Tehlikeli
17.21.12

Kağıt veya mukavvadan koli, kutu ve benzeri muhafazaların imalatı

Tehlikeli
17.21.13

Oluklu kağıt ve oluklu mukavva imalatı (rulo veya tabaka halinde)

Tehlikeli
17.22

Kağıttan yapılan ev eşyası, sıhhi malzemeler ve tuvalet malzemeleri imalatı

17.22.02

Kullanıma hazır tuvalet kağıdı, kağıt mendil, temizlik veya yüz temizleme için kağıt mendil ve havlular ile masa örtüsü ve peçetelerin imalatı (kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatkadan veya selüloz lifli ağlardan yapılmış)

Tehlikeli
17.22.03

Kağıt veya mukavvadan yapılmış tepsi, tabak, kase, bardak ve benzerlerinin imalatı

Tehlikeli
17.22.04

Hijyenik havlu ve tamponlar, kadın bağı, pedler, bebek bezleri vb. hijyenik ürünler ile giyim eşyası ve giysi aksesuarlarının imalatı (kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatkadan veya selüloz lifli ağlardan yapılmış)

Tehlikeli
17.23

Kağıt kırtasiye ürünleri imalatı

17.23.04

Kullanıma hazır karbon kağıdı, kendinden kopyalı kağıt ve diğer kopyalama veya transfer kağıtları, mumlu teksir kağıdı, kağıttan ofset tabakalar ile tutkallı veya yapışkanlı kağıtların imalatı

Tehlikeli
17.23.06

Kağıt veya mukavvadan ana niteliği bilgi içermeyen eğitim ve ticari kırtasiye malzemeleri imalatı (ajandalar, defterler, sicil defterleri, muhasebe defterleri, ciltler, kayıt formları ve diğer benzeri kırtasiye ürünleri)

Tehlikeli
17.23.07

Kağıt veya mukavvadan dosya, portföy dosya, klasör ve benzerlerinin imalatı

Tehlikeli
17.23.08

Kullanıma hazır basım ve yazım kağıdı ile diğer kağıt ve mukavvaların imalatı (basılı olanlar hariç)

Tehlikeli
17.23.09

Baskısız zarf, mektup kartı, yazışma kartı ve benzerlerinin imalatı

Tehlikeli
17.24

Duvar kağıdı imalatı

17.24.02

Duvar kağıdı ve benzeri duvar kaplamalarının imalatı (tekstil duvar kaplamaları hariç)

Tehlikeli
17.24.03

Tekstil duvar kaplamalarının imalatı

Tehlikeli
17.29

Kağıt ve mukavvadan diğer ürünlerin imalatı

17.29.01

Kağıt veya mukavvadan etiketlerin imalatı

Tehlikeli
17.29.02

Filtre kağıdı, kartonları ve mukavvaları, kağıt hamurundan filtre edici blok ve levhalar ile kalıplanmış ya da sıkıştırılmış eşyaların imalatı (kağıt veya karton esaslı contalar ve rondelalar dahil)

Tehlikeli
17.29.03

Sigara kağıdı, kağıt ve mukavvadan bobin, makara, masura, yumurta viyolü ve benzeri kağıt, mukavva veya kağıt hamurundan destekler ile kağıttan hediyelik ve süs eşyaları imalatı

Tehlikeli
17.29.04

Jakar makinelerinde kullanmak için kağıt ve mukavvadan kartlar ile kaydedici cihazlara mahsus diyagram kağıtları imalatı (bobin, tabaka/disk halinde)

Tehlikeli
18

Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması

18.1

Basım ve basım ile ilgili hizmet faaliyetleri

18.11

Gazetelerin basımı

18.11.01

Gazetelerin, dergilerin ve süreli yayınların basım hizmetleri (haftada dört veya daha fazla yayınlananlar)

Tehlikeli
18.12

Diğer matbaacılık

18.12.01

Çıkartma, takvim, ticari katalog, tanıtım broşürü, poster, satış bülteni, kartpostal, davetiye ve tebrik kartları, yıllık, rehber, resim, çizim ve boyama kitapları, çizgi roman vb. basım hizmetleri

Tehlikeli
18.12.02

Gazetelerin, dergilerin ve süreli yayınların basım hizmetleri (haftada dört kereden daha az yayınlananlar)

Tehlikeli
18.12.03

Ansiklopedi, sözlük, kitap, kitapçık, müzik eserleri ve müzik el yazmaları, atlas, harita vb. basım hizmetleri

Tehlikeli
18.12.04

Röprodüksiyon basımı (bir sanat eserinin aslını bozmadan basılması)

Tehlikeli
18.12.05

Serigrafi faaliyetleri

Tehlikeli
18.12.06

Posta pulu, damga pulu, matbu belgeler, tapu senetleri, akıllı kart, çek defterleri, kağıt para ve diğer değerli kağıtların ve benzerlerinin basım hizmetleri

Tehlikeli
18.12.07

Plastik, cam, metal, ağaç ve seramik üstüne baskı hizmetleri

Tehlikeli
18.13

Basım ve yayım öncesi hizmetler

18.13.01

Basımda kullanmak üzere baskı klişeleri ya da silindirleri ile diğer basım unsurlarının üretilmesi (klişecilik vb.) ile mizanpaj, dizgi, tabaka yapım hizmetleri, gravür baskı için silindirlerin kazınması veya asitle aşındırılması vb. hizmetler

Çok Tehlikeli
18.13.02

Basım öncesi bilgisayar destekli hizmetler (bilgisayar destekli sayfa tasarımı ile saydam, asetat, reprografik sunum araçları ve diğer sayısal sunum ortamları, taslaklar, planlar vb. baskı ürünlerinin tasarlanması) (masa üstü yayımcılık dahil)

Az Tehlikeli
18.14

Ciltçilik ve ilgili hizmetler

18.14.01

Ciltçilik ve ilgili hizmetler/mücellitlik (katlama, birleştirme, dikme, yapıştırma, kesme, kapak takma gibi işlemler ile damgalama, Braille alfabesi kopyalama vb. hizmetler)

Tehlikeli
18.2

Kayıtlı medyanın çoğaltılması

18.20

Kayıtlı medyanın çoğaltılması

18.20.02

Ses ve görüntü kayıtlarının çoğaltılması hizmetleri (CD'lerin, DVD'lerin, kasetlerin ve benzerlerinin asıl (master) kopyalarından çoğaltılması)

Az Tehlikeli
18.20.03

Yazılımların çoğaltılması hizmetleri (CD, kaset vb. ortamlardaki bilgisayar yazılımlarının ve verilerin asıl (master) kopyalarından çoğaltılması)

Az Tehlikeli
19

Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı

19.1

Kok fırını ürünlerinin imalatı

19.10

Kok fırını ürünlerinin imalatı

19.10.10

Linyit ve turbadan kok fırını ürünlerinin imalatı (kok ve yarı kok kömürü, karni kömürü, katran, zift ve zift koku vb. ürünlerin imalatı ile kok kömürünün topak haline getirilmesi dahil)

Çok Tehlikeli
19.10.11

Taşkömüründen kok fırını ürünlerinin imalatı (kok ve yarı kok kömürü, karni kömürü, katran, zift ve zift koku vb. ürünlerin imalatı ile kok kömürünün topak haline getirilmesi dahil)

Çok Tehlikeli
19.2

Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı

19.20

Rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı

19.20.12

Turba, linyit ve taş kömürü briketleri imalatı (kömür tozundan basınçla elde edilen yakıt)

Çok Tehlikeli
19.20.15

Petrol türevi yakıtların, petrol gazları ve diğer hidrokarbonların imalatı

Çok Tehlikeli
19.20.16

Petrolden madeni yağların (yağlama ve makine yağları) imalatı (gres yağı dahil)

Çok Tehlikeli
19.20.17

Vazelin, parafin mumu, petrol mumu, petrol koku, petrol bitümeni ve diğer petrol ürünlerinin imalatı

Çok Tehlikeli
19.20.19

Ağırlık itibariyle %70 veya daha fazla oranda petrol yağları veya bitümenli yağlardan elde edilen diğer karışımların üretimi (%70 petrol yağı ile karıştırılmış biyodizelden ürünler dahil, madeni yağlar hariç)

Çok Tehlikeli
20

Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı

20.1

Temel kimyasal maddelerin, kimyasal gübre ve azot bileşikleri, birincil formda plastik ve sentetik kauçuk imalatı

20.11

Sanayi gazları imalatı

20.11.01

Sanayi gazları imalatı (hidrojen, asal gazlar, azot, oksijen, karbondioksit ve ametallerin diğer inorganik oksijen bileşikleri, soğutucu-dondurucu gazlar ile hava gibi sıvı veya sıkıştırılmış inorganik sanayi gazları ve tıbbi gazlar)

Çok Tehlikeli
20.12

Boya maddeleri ve pigment imalatı

20.12.01

Boya maddeleri ve pigment imalatı (birincil formda veya konsantre olarak herhangi bir kaynaktan) (hazır boyalar hariç)

Çok Tehlikeli
20.13

Diğer inorganik temel kimyasal maddelerin imalatı

20.13.02

Metalik halojenler, hipokloritler, kloratlar ve perkloratların imalatı (çamaşır suyu dahil)

Çok Tehlikeli
20.13.03

Sülfidler (sülfürler), sülfatlar, fosfinatlar, fosfonatlar, fosfatlar ve nitratların imalatı (şap dahil)

Çok Tehlikeli
20.13.04

Karbonatların imalatı (sodyum, kalsiyum ve diğerleri) (çamaşır sodası dahil)

Çok Tehlikeli
20.13.06

Uranyum, plütonyum ve toryum cevherlerinin zenginleştirilmesi (nükleer reaktörler için yakıt kartuşları dahil)

Çok Tehlikeli
20.13.07

Diğer metal tuzları ve temel inorganik kimyasalların imalatı (izotoplar ve bunların bileşikleri, oksometalik/peroksometalik asitlerin tuzları, siyanürler, boratlar, hidrojen peroksit, kükürt, kavrulmuş demir piritler, piezo-elektrik kuvarsı vb.)

Çok Tehlikeli
20.13.90

Başka yerde sınıflandırılmamış kimyasal elementler, inorganik asitler ve bileşiklerin imalatı (klor, iyot, flor, bor, silisyum, fosfor, arsenik gibi metaloidler, skandium, cıva, oksitler, hidroksitler, hidrojen klorür vb.)

Çok Tehlikeli
20.14

Diğer organik temel kimyasalların imalatı

20.14.01

Temel organik kimyasalların imalatı (hidrokarbonlar, alkoller, asitler, aldehitler, ketonlar, sentetik gliserin, azot fonksiyonlu bileşikler vb.) (etil alkol, sitrik asit dahil)

Çok Tehlikeli
20.14.04

Odunun ve kömür katranının damıtılması (odun kreozotu, odun naftası, bitkisel zift, benzol, toluol, fenol, naftalin vb.)

Çok Tehlikeli
20.14.05

Çam terebentin esansı ve zamk imalatı

Tehlikeli
20.15

Kimyasal gübre ve azot bileşiklerinin imalatı

20.15.01

Fosfatlı veya potasyumlu gübreler, iki (azot ve fosfor veya fosfor ve potasyum) veya üç besin maddesi (azot, fosfor ve potasyum) içeren gübreler, sodyum nitrat ile diğer kimyasal ve mineral gübrelerin imalatı

Çok Tehlikeli
20.15.02

Bileşik azotlu ürünlerin imalatı (nitrik asit, sülfonitrik asit, saf amonyak, amonyum klorür (nişadır), amonyum karbonat, nitritler, potasyum nitratlar vb.) (gübreler hariç)

Çok Tehlikeli

Sayfalar