Hizmetlerimiz

İş güvenliği, işyerini ve çalışanı koruyup kollayan sistemli ve bilimsel çalışmalar bütünüdür. Peki Beta Osgb'nin iş güvenliği hizmetleri nelerdir?

Yangın güvenliği, işyerinde yangının oluşmasını engelleyen ve yangınla mücadele ederek çalışanların ve ortamın güvenliğini sağlayan sistemli çalışmalardır.

İş sağlığı, çalışanların işe uygunluklarını belirler ve çalışanı mesleki hastalıklara karşı korur.

Yangın güvenliği, işyerinde yangının oluşmasını engelleyen ve yangınla mücadele ederek çalışanların ve ortamın güvenliğini sağlayan sistemli çalışmalardır.

Acil durum planı, çalışanları ve çalışma çevresini etkilemesi mümkün acil durumları belirleyen ve bunların olumsuz etkilerini önleyici tedbirleri alan plandır.

İş güvenliği, işyerini ve çalışanı koruyup kollayan sistemli ve bilimsel çalışmalar bütünüdür. Peki Beta Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi'nin iş güvenliği hizmetleri nelerdir?

guvenlik.png

Referanslarımız